Bedrijfsmassage

Open dag

Stoelmasseurs gezocht


Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. is op zoek naar stoelmasseurs voor grote opdrachten in Nederland.

Lees meer »

Toelichting


Bedrijfsconcept   “De gezonde werkplek”

“De gezonde werkplek” is een juist ingestelde werkplek waarbij de werknemer conform ergonomische richtlijnen goed aan zit en de stoel waarop de werknemer zit juist ingesteld is. Zowel werknemer als werkgever hebben hier profijt van.

Juiste arbeidsomstandigheden zorgen voor:
1. Hogere productiviteit
2. Minder ziekteverzuim
3. Meer werkplezier.

Feiten:

Maar 30% van de werkplekken binnen Nederland wordt op ( de juiste ) hoogte ingesteld.

-Veelal gebeurt dit niet structureel en alleen indien er sprake is van nood ( bij gezondheidsklachten werknemer of na advies Arbodienst )

-Bij een onjuiste werkhouding kunnen klachten ontstaan, hierdoor ontstaat ziekteverzuim.

-Veelal ontbreekt de tijd én de kennis voor het juist instellen van werkplek in combinatie met juiste zithouding van de werknemer.

De werkgever is verantwoordelijk voor gezondheid werknemer.
Zodra klachten bij werknemers optreden is de werkgever te laat: Preventie is noodzakelijk!

Wat betekent de combinatie Van de Bilt & Libosan en Montage Partners voor Kantoor voor u:

Wij stellen de werkplek op een juiste manier in conform ergonomische- en Arbo normeringen.
Dit wordt gedaan door hiervoor opgeleide en gecertificeerde medewerkers van Montage Partners voor Kantoor B.V. Hierdoor creëren wij voor de medewerker een juiste werkhouding aan de werkplek.

Van de Bilt & Libosan B.V. en Montage Partners voor Kantoor, zorgen voor preventie door het geven van werkplekadvies, stoelmassages en indien nodig specialistische behandelingen. Ook deze kunnen op de werkplek worden verzorgd.
De stoelmassage duurt slechts 15 minuten en is laagdrempelig doordat het door de kleding heen gegeven wordt.

Stoelmassage:
- werkt preventief tegen stress, RSI, hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen.
- stimuleert de bloedsomloop
- verminderd nek- en schouderklachten
- kunnen op de werkplek worden gegeven en zijn hierdoor tijdsbesparend.

Wij verzorgen groepsinstructies voor medewerkers op het gebied van juiste zithouding.

Van de Bilt & Libosan B.V. geeft professionele therapie bij lichamelijke klachten.

Het geven van opleidingen voor specialisten binnen uw bedrijf.


 
Uw voordeel:

-Door gebruik te maken van de expertise van, Van de Bilt & Libosan B.V. en Montage Partners voor Kantoor B.V. verbetert u de arbeidssituatie voor uw medewerkers.

-De werknemer is gezond en gemotiveerd wat resulteert in minder ziekteverzuim ( lees: kosten en werkdruk )!

-De fiscus betaald mee!
Stoelmassage is sinds juni 2001 opvoerbaar als kostenpost en dus aftrekbaar van de loon- en omzetbelasting!

-Door preventie neemt ziekteverzuim af: Bij afname van 0,24% ziekteverzuim op 50 werknemers heeft u reeds een financieel voordeel! Hierbij is het belastingvoordeel nog buiten beschouwing gehouden.

-Een gezonde medewerker zorgt voor opbrengst!