Opleidingen

CursussenLibosan Therapy:Sijmoves medical taping cursussen voor masseurs:Stoelmassage cursussen:Opleiding tot Gewrichtstherapeut:Overige cursussen:Wellness totaal pakket:

Last Minutes


14-12-2018  Opleiding tot gewrichtsth..
14-12-2018  • Cluster 1 gewrichtsth..
11-01-2019  Opleiding tot gewrichtsth..
14-01-2019  Cursus Ontspanningsmassag..
16-01-2019  Cursus Tafelspecialisatie..


Open dag

Stoelmasseurs gezocht


Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. is op zoek naar stoelmasseurs voor grote opdrachten in Nederland.

Lees meer »

Nieuws
Video's


Cursus Stoelmassage ( Preventief )
Cursus Specialisatie Stoelmassage© ( Curatief )
Cursus Ontspanningsmassage


Cursus Tafelspecialisatie © ( Deep Tissue Technics )


StartdatumAantal dagenDagTijdPlaatsPrijsDataInschrijven
16-01-201911 avondenwoensdag19.00 - 22.00essenkade 3, Houten€ 649,00 16,23,30 januari
20,27 februari
6, 27 maart
3,10 april
1,8 mei
Inschrijven
28-01-20195 dagenmaandag10.00 - 16.00vening meineszstraat 1, Ede€ 649,00 28 januari
4,18,25 februari
11 maart
Inschrijven

Deze cursus heeft Accreditatie van de KTNO: dit betekent voor oa. BATC, NVST en LVNG therapeuten punten voor bijscholing.
 

Inleiding

De cursus Tafelspecialisatie ( ook wel Deep Tissue Technics genoemd ) is 15 jaar geleden ontwikkeld door Jürgen Libosan op basis van eigen ervaringen als therapeut en het vele werken met collega masseurs en andere lichaamsgerichte therapeuten. Ook eigen ervaringen na een hernia operatie en het genezingsproces dat verkeerd verliep door onjuist medisch handelen, hebben de aanleiding gegeven om een methodiek te ontwikkelen die enerzijds uitgaat van een goed begrip van de klachten en hun evt. oorzaak en
vervolgens het inzetten van een adequate behandeling.
 

Door Jürgen Libosan (docent en spreker)

Doelen van de cursus Tafelspecialisatie

In de cursus worden drie doeldomeinen nagestreefd:
 

1 Kennisdoelen.
 

1.a Kennis van de anatomie

De cursist moet kennis hebben van anatomische processen in het lichaam, welke

afwijkingen en klachten kunnen zich voordoen en hoe manifesteren deze zich. Hij

moet de vertaling kunnen maken tussen de gepresenteerde klachten, de

mogelijke secundaire klachten en de oorzaak hiervan.

1.b Diagnostische kennis

Op basis van een goed diagnostisch proces moet kennis en inzicht ontstaan

welke behandelmethode geëigend is en waarom tafelspecialisatie in welke

gevallen de aangewezen interventie is.

1.c Methode kennis

Vervolgens moet kennis bestaan volgens welke stappen de methode dient te

worden uitgevoerd en op welke bijkomende effecten gelet moet worden. Deze

kennis moet in het kader van een (mondelinge) behandelovereenkomst aan de

cliënt overgedragen kunnen worden waarbij aansluitend op kennis- en

intelligentie niveau van de cliënt, uitleg gegeven wordt over het waarom, wat en

hoe van de methode Tafelspecialisatie en op vragen een voldoende en

bevredigend antwoord gegeven kan worden. Deze informatie moet een juiste

weergave zijn van te hanteren methode.
 

2 Vaardigheidsdoelen

De cursist moet de methode Tafelspecialisatie vaktechnisch kunnen uitvoeren.

Na de cursus moet hij de vaardigheden hebben om in iedere fase van de

behandeling de juiste handelingen te verrichten. Hierbij moet hij de interactie

tussen zijn eigen handelen en de reactie van de cliënt hierop, tijdig signaleren,

kunnen begrijpen en duiden en er vervolgens naar handelen.
 

3 Doelen op Betrekkingsniveau

Hierbij worden de volgende doelen nagestreefd:

- Heeft een juist contactname met de cliënt

- Spreekt de cliënt op de juiste wijze aan

- Weet vertrouwen op te bouwen

- Weet op de juiste wijze het gesprek te voeren, met een open

vraagstelling, waarin de cliënt goed gehoord wordt en begrepen

- Heeft begrip voor de beleving van de cliënt

2

- Kan helder verwoorden wat er (wellicht) aan de hand is, waardoor dat

kan zijn ontstaan en in stand blijft. (diagnostische uitleg geven)

- Kan een voor de cliënt begrijpelijk behandelaanbod formuleren en

hierbij aangeven wat dit voor de cliënt betekent en hierop instemming

verwerven (informed consent).

- Weet hierbij ook de verwachtingen van de cliënt te betrekken en als

deze nier reëel zijn, deze te wijzigen

- Kan de rol van de therapeut en die van de cliënt duidelijk aangeven en

deze ook bewaken. Weet de cliënt te motiveren om zijn eigen aandeel

in de behandeling te nemen (thuis oefeningen bijv.).
 

Achtergrond van de doelen en nadere omschrijving

Kennis van de anatomie en fysiologie is een must. De behandelaar moet vanuit

zijn kennis van het lichaam weten wat hierin plaats kan vinden, en hoe klachten

kunnen ontstaan. En van hieruit zich richten op het klachtenpatroon van de cliënt

om dit adequaat te duiden en te diagnosticeren.

In deze cursus wordt aanvankelijk expliciet aandacht besteed aan het goed in

kaart brengen van het klachtenpatroon van de cliënt. Dit is voor beide partijen

van groot belang: Voor de behandelaar om de juiste behandeling voor te stellen

en voor de cliënt om zijn klachtenpatroon te begrijpen. Een pijnklacht is veelal

niet de oorzaak van de probleem, maar het gevolg er van. De oorzaak kan op

een heel andere plaats gezocht worden dan de pijnklacht zich voordoet.

Communicatie is een wezenlijk onderdeel van tafelspecialisatie (zo niet van

iedere behandeling). Tijdens de cursus krijgen de cursisten communicatie

training, die van belang is om goed te kunnen luisteren naar de cliënt in iedere

fase van de behandeling.

Tijdens de anamnese wordt gefocust op de cliënt in zijn geheel, dus niet alleen

zijn klachten waarmee hij zich aanmeldt cq verwezen wordt, maar ook de

verdere omstandigheden van de cliënt, zijn leefwijze en mogelijk bijkomende of

andere problemen en behandelingen. Vanuit dit geheel kan een beter begrip

ontstaan over de mogelijke diagnose en verklaring voor de klachten.

In deze fase is de cliënt veelvuldig aan het woord en worden vooral open vragen

gesteld. Een heel belangrijk facet hierbij is om de cliënt aan te horen zonder dat

je aandacht afgeleid wordt, door bv het opschrijven van wat de cliënt vertelt. De

cliënt zal vooral zijn primaire klacht (de klacht die het meeste aanwezig is)

presenteren: “Ik heb zo’n last/pijn van/aan ….” Echter het is wezenlijk om ook op

zoek te gaan naar de secundaire klachten die vaak meer informatie geeft voor

het stellen van de juiste diagnose.

Door een goede communicatie kan het vertrouwen van de cliënt worden

gewonnen. Zonder vertrouwen wordt minder (volledige) of minder betrouwbare

informatie verkregen en zonder deze informatie is de cliënt minder goed te

behandelen. Daarnaast is vertrouwen in de behandeling en behandelaar tevens

een belangrijk ingrediënt voor een effectieve behandeling.

De doelen: kennis, vaardigheden en betrekkingsniveau dragen alle drie

gezamenlijk bij aan het stellen van de juiste diagnose, Kennis moet leidend zijn

om patronen en afwijkingen te lokaliseren om tot de eerste of voorlopige

diagnose te komen. Deze diagnose is vervolgens een startpunt bij het vervolg:

de lichaamsinspectie.
 

3

Tijdens de lichaamsinspectie incl. het invullen van het pijnformulier, wordt

hypothese toetsend gewerkt: op basis van eerdere vermoedens uit het verhaal

van de cliënt, wordt nader onderzoek gedaan om zo te komen tot een zo volledig

mogelijke diagnose om vervolgens een behandelplan op te stellen.

Hoewel er richtlijnen zijn hoe de behandeling kan worden uitgevoerd, is van

groot belang om van dit patroon (protocol) af te wijken en over te schakelen

naar een andere behandelmethodiek indien hiervoor signalen aanwezig zijn

(verbaal of manueel). Het toepassen van deze flexibiliteit is wezenlijk omdat de

ervaring leert dat vaak te veel volgens ‘standaarden’ wordt gewerkt en de cliënt

hierbij te weinig gehoord/gevoeld wordt. Een behandeling is geen standaard,

maar wordt steeds aangepast aan de actuele situatie en klachten/mogelijkheden

van de cliënt.
 

Voorwaarden voor deelname

De cursist dient een adequate opleiding te hebben op het gebied van massage.

Hij dient actuele kennis te hebben van de anatomie en fysiologie van het

menselijk lichaam, ook in de diverse levensfasen.

De cursus is bedoeld voor de gevorderde (sport)masseur, fysiotherapeuten,

podologen en manueel therapeuten, die hun kijken naar de klachten van de

cliënt en oordeel over de aard van de klachten willen verruimen en hun

behandelingsmogelijkheden willen uitbreiden.
 

Cursus inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod in de cursus tafelspecialisatie.

1. Anamnese

2. Inspectie

3. Het in kaart brengen van de spierconditie van de cliënt (pijnformulier)

4. Diagnose en behandelingsvoorstel

5. Manipulatie/mobilisatie

6. Opwarming van de behandeling

7. Behandeling

a. Methodiek en inzet:

i. Leren op basis van details ipv op kracht (jezelf beschermen)

ii. Het werken volgens het K.I.S. (Kort, Intensief, Switch)

b. Technieken:

i. Deep tissue technieken

ii. Triggerpoint technieken

iii. Bindweefsel technieken

iv. Manipulatie/mobilisatie

8. Vervolg en nazorg (hoe de cliënt wekelijks te behandelen en goed kunnen

schakelen in je behandeling)
 

Cursus duur

Studie uren van de cursist (praktijk en theorie)

• Praktijk 40 uur (thuis studie)

• Theorie 40 uur (thuis studie)

Totale duur van de cursus inclusief examen en extra les 40 uur
 

Voor wie is de behandeling Tafelspecialisatie bestemd

Tafelspecialisatie kan worden ingezet bij een uiteenlopend aantal klachten:

• Hoofdpijnen

• Tintelingen in handen/vingers

• Slijmbeursontsteking (bursitis) in de schouder

• Pijn tussen de schouderbladen.

Kosten van deze cursus bedragen € 649,-  inclusief lesmateriaal. Het examengeld bedraagt € 75,- 

Certificaat
Iedere cursist ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met bewijs van deelname aan deze cursus.

Diploma
Het aantal contacturen met de docent is plus/minus 60 uur.

Hierin zitten de terugkomdagen, extra les en examen bij inbegrepen.

 

 

Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. is erkend en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Dit houdt in dat wij vrijgesteld zijn van BTW op onze opleidingen en dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die het CRKBO tijdens de audit heeft gesteld.Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW